01

Nieuwe technologieën integreren

Aan de eventuele invoering van nieuwe technologieën, gaat heel wat vooraf: conceptualisering, studie, testfases. Elke voorwaartse stap wordt precies bestudeerd met het oog op energieperformantie en efficiëntie.

Het is onze bedoeling om een moderne en slimme infrastructuur te ontwikkelen, tegen een redelijke kostprijs, ten dienste van de uitdagingen van vandaag en morgen en de behoeften van de burgers. Constructie en exploitatie van de netten, installatie van meters, grootschalige testen …: de nieuwe technologieën maken integraal deel uit van die infrastructuur 2.0.

Sibelga Rapport Annuel 2017 Sibelga is 'smart ready'!

Sibelga is 'smart ready'!

Op dit moment zijn er geen plannen om systematisch slimme meters in te voeren in Brussel. Toch bereiden wij ons concreet op de komst van slimme meters voor. Zo kregen onze technici training over het plaatsen van de zogenoemde ‘smart ready’-meters. Dat zijn meters met dezelfde technologie als de smart meters, maar waarvan de afstandsfuncties niet geactiveerd zijn.

Ons glasvezelnetnetwerk

Wij leggen ons eigen telecomnetwerk aan in nauwe samenwerking met het netwerk van het CIBG. Waarom? Om op een bedrijfszekere manier, zonder af te hangen van welke telecomoperator ook, te kunnen communiceren met de leveringsposten elektriciteit en de ontvangststations gas. Ons doel is de beschikbaarheid, bedrijfszekerheid en cyberveiligheid in de hand te houden. Stuk voor stuk cruciale troeven bij een zware storing of een black-out. In 2016 werden de eerste terminals voor glasvezel in bedrijf gesteld in de leveringsposten. We werken verder: 30 van de 140 verbindingen zijn intussen in bedrijf.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Innoverende hoogspanningscabines

Nu de testfase achter de rug is, doen de eerste hoogspanningscabines van de nieuwe generatie hun intrede op het net. Die cabines hebben uitgebreide functies voor sturing en toezicht. Dankzij de gegevens die door de cabines worden verzameld, heeft de dispatching een preciezer beeld van de situatie op de netten en kan het daarop inspelen bij het bedienen van de uitrusting vanop afstand.

Die cabines maken ook de supervisie mogelijk van de gedecentraliseerde productie (fotovoltaïsche panelen, warmte-krachtkoppeling …). Een ‘must’ om de energiestromen efficiënt te beheren op een net dat flexibeler is gemaakt.

Sibelga Rapport Annuel 2017

De verlichting van morgen?

In de particuliere verlichting is de ledtechnologie intussen al niet meer weg te denken. Voor openbare installaties ligt dat echter anders. Daar zijn er nog tal van onbekende factoren. Sibelga voert sinds 2010 testen uit in verschillen de zones van de hoofdstad. De recentste is een vergelijkende test die drie jaar zal lopen in de Maria-Christinastraat in Laken. Daar werden 25 traditionele verlichtingstoestellen in bedrijf gesteld, naast 26 ledequivalenten. Tijdens de test zullen onder meer de verlichtingswaarden gemeten worden ter plaatse, en de verlichtingstoestellen zullen ook gecontroleerd worden in het laboratorium.

Na die analyse zullen we een overzicht hebben van:

  • de eventuele defecten
  • de termijnen voor de herstelling
  • de evolutie van het energieverbruik
  • de toe te passen factoren op het vlak van onderhoud

Levert deze grote test afdoende resultaten op, dan zou dat er toe kunnen leiden dat Sibelga geleidelijk op ledtechnologie zal overschakelen voor de openbare verlichting. Die aanpak is een afspiegeling van hoe Sibelga te werk gaat om, sinds begin 2017, voorgeprogrammeerde autonome dimming te installeren.

Sibelga Rapport Annuel 2017