Sibelga Rapport Annuel 2017 Missie

Missie

Als beheerder van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest mikt Sibelga op uitmuntendheid in de dienstverlening aan al haar klanten.

Energie naar overal in de hoofdstad brengen

Wij staan in voor de exploitatie, het onderhoud en de uitbouw van onze infrastructuur om te voldoen aan de behoeften van de Brusselaars en hun energieleveranciers.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Bijdragen tot een goede marktwerking

Wij waarborgen de toegang tot onze netten voor de verschillende marktspelers en verwerken alle informatie betreffende de meters, de leveringspunten en de verbruiksgegevens. Wij staan in dialoog met verbruikers, regulatoren, leveranciers, gemeenten …

Sibelga Rapport Annuel 2017

Onze expertise ten dienste van de Brusselaars stellen

Wij beheren de openbare verlichting van de gemeentewegen, leveren energie aan de ‘beschermde klanten’, maar ook voor markten en bepaalde festiviteiten, en werken mee aan de preventie van de risico’s betreffende het gebruik van aardgas.

Sibelga Rapport Annuel 2017