02

Onze expertise, meer dan louter netbeheer

Als energie-expert willen wij onze kennis en diensten delen. Wij zetten ons dan ook in voor een breed scala aan projecten die verder reiken dan onze opdracht als gas- en elektriciteitsnetbeheerder.

We willen een zo ruim mogelijk publiek vertrouwd maken met de energiesector. Dan doen we door op te leiden en te informeren. Of het nu online is of aan de hand van rechtstreekse contacten, wij verruimen de acties die we ondernemen bij het Brusselse publiek, zowel professionals als particulieren. Betere informatie zet immers aan tot een correcter en verstandiger verbruik.

Focus online op de elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen opladen, dat is één van de grote uitdagingen voor de steden van morgen. En daar is Sibelga zich terdege van bewust, hoewel er momenteel minder dan 1 000 voertuigen zijn geregistreerd in Brussel. Wij werken aan de ontwikkeling van technische oplossingen om de individuele of collectieve oplaadpunten te integreren in het bestaande net.

De oplaadwijzen evolueren voortdurend en aan een hoge snelheid. Wij hebben daarom gezorgd voor specifieke webpagina’s over dat onderwerp. Zo willen wij onze klanten informeren over het feit of die verschillende oplaadwijzen al dan niet afgestemd zijn op het bestaande distributienet.

Op die nieuwe pagina’s kan de klant ook:

  • de laadtijd berekenen in functie van het vermogen van de batterijen
  • een specifiek formulier vinden voor de aanvraag van werken (aansluiting)
Sibelga Rapport Annuel 2017

Een Sibelga Academy

Het Sibelga-opleidingscentrum, dat zijn 11 experts en 11 opleidingslokalen. Waar het centrum zich voordien enkel richtte op intern personeel en aannemers, zwaait het nu ook zijn deuren open voor externe kandidaten die technische opleidingen, over gas in een eerste fase, willen volgen. Er is een specifieke website om ondernemingen die op zoek zijn naar opleidingen op topniveau, op weg te helpen en te informeren.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Energids blaast 5 kaarsjes uit

Het informatieplatform Energids werd gelanceerd in maart 2012 en heeft zijn publiek gevonden. Energids is een magazine dat 3 keer per jaar bij alle Brusselaars in de bus valt, maar ook een website www.energids.be met tot 150 000 bezoekers per maand en een maandelijkse newsletter waar bijna 7 500 geïnteresseerden zich voor ingeschreven hebben.

In 2017 hielden we een enquête bij de Brusselaars. Die bevestigde het nut van Energids en de gegrondheid van de doelstellingen die we met het platform nastreven: neutrale en toegankelijke informatie bieden over energie waar het ruime publiek een houvast aan heeft.

Sibelga Rapport Annuel 2017

De totale winst van de Sibelga-groep komt de gemeenten toe, en daar is onze onderneming trots op. Hoe verloopt dat?

Winst voor de Brusselaars

Via de dividenden en de wegenisretributie die aan de gemeenten wordt betaald, en de diensten die we leveren, zoals het instaan voor de openbare verlichting en het promoten van energiebesparingen.

Bekijken we de situatie in zijn geheel, dan komen we op ongeveer 120 miljoen euro, ofwel een derde van het jaarbudget, dat terugvloeit naar de burgers via de gemeentebudgetten.