Sibelga Rapport Annuel 2017 Gedreven teams

Gedreven teams

De drijvende kracht achter Sibelga? Haar medewerkers! Met iets meer dan 1000 zijn ze vandaag en samen zetten ze zich elke dag opnieuw in voor een kwalitatieve energieservice.

Meteropnemer of klantenadviseur, technicus, Business Analyst of expert(e) nieuwe technologieën … elk van hen stuwt Sibelga mee vooruit. Wij zijn ons bewust van het waardevolle en kwalitatieve werk dat zij afleveren, en zetten vol in op hun veiligheid, ontwikkeling en ontplooiing. De visie achter ons HR-beleid en de acties die we in die zin ondernemen, worden voortdurend bijgestuurd.

Geslacht

 • Vrouwen
 • Mannen

Leeftijd

 • - 25 jaar
 • 25-34 jaar
 • 35 - 44 jaar
 • 45 - 54 jaar
 • 55 jaar en meer

Anciënniteit

 • 0 - 5 jaar
 • 6 - 15 jaar
 • 16 - 25 jaar
 • 26 - 35 jaar
 • 35 jaar en meer

Departementen

 • Contact met de klanten
 • Technisch beheer van de netten
 • Administratieve ondersteuning, IT,...
 • Asset Management

De digitale kloof dichten

Onze technici zijn altijd op het terrein aan het werk. Daardoor hadden zij minder vlot toegang tot interne informatie en een professionele mailbox. Vanuit die vaststelling ontstond het project ConnecT. Intussen is de digitale kloof gedicht. Dankzij nieuwe smartphones staan onze medewerkers beter in verbinding met de onderneming. Ze kunnen hun prestaties en vakantiedagen invoeren en vlotter de bestanden uitwisselen die ze voor hun opdrachten nodig hebben.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Betere stressbeheersing

De stresssignalen oppikken, nagaan waar die signalen uit voortkomen, een actieplan opzetten om ervoor te zorgen dat die oorzaken van stress minder impact hebben …. een proces rond persoonlijke analyse waar wij de managers van Sibelga voor uitnodigden. Eind 2017 werden er opleidingen over stressbeheersing gehouden. Daarin kwam zowel persoonlijke stress aan bod, als stress die te maken heeft met het managen van een team. 25 werknemers namen hieraan deel. Het onderliggende idee? Elke manager zijn dagelijkse leven in handen laten nemen, ervoor zorgen dat hij proactief kan handelen als het gaat over stressbeheersing.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Watt’s Up, manager?

De infocascade bestond uit verschillende echelons en daar wilden we komaf mee maken. Enerzijds omdat dat het begrip van de dossiers ten goede komt, anderzijds omdat het iedereen meer betrokken maakt. Zo ontstond een nieuwe managerscommunity, Watt’s Up. De managers hebben een schakelrol tussen de directie van Sibelga en de teams. Zij zorgen ervoor dat de informatie vlotter doorstroomt in de beide richtingen: aan de medewerkers uitleggen voor welke uitdagingen de onderneming, vandaag en in de toekomst, staat, en aan de directie duidelijk maken welke bezorgdheden en vragen de werknemers hebben. Het is verder ook de bedoeling de teamvergaderingen efficiënter en performanter te maken.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Sibelga uitgeroepen tot Top Employer 2017

Sibelga behaalde opnieuw het certificaat van Top Employer na een audit van het Top Employers Institute. Met die erkenning worden, na een grondige doorlichting van het volledige humanresourcesbeleid, ondernemingen bekroond die optimale omstandigheden creëren voor de ontplooiing van hun werknemers. Enkele van de positieve acties die Sibelga onderneemt: onze inzet om de loopbanen voortdurend te verbeteren, onze competentiebegeleiding, onze sociale voordelen inzake opleiding of de interne campagnes rond welzijn.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Gezonde geest in een gezond lichaam

Energize Yourself, ons grootschalige interne programma rond evenwicht en welzijn, werd in 2016 op gang getrapt met Move it! Het vervolg van de campagne, Eat it! en Feel Good!, focust op meer welzijn op persoonlijk en professioneel vlak. Een greep uit het aanbod: kookworkshops, gymnastieksessies, een gids met praktische en makkelijk toepasbare tips …

Sibelga Rapport Annuel 2017