02

Actief inzetten op verandering

Sibelga werkt actief mee aan de klimaatstrategie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tegen 2020 zullen onze concrete acties de huidige productiecapaciteit van hernieuwbare energie met meer dan 20 % doen toenemen.

De gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen worden vaak geconfronteerd met torenhoge energiefacturen en wij willen hen ondersteuning bieden. Hoe? Door hen te helpen om minder te verbruiken, maar ook om zelf de energie te produceren die ze nodig hebben. NRClick en SolarClick zijn ambitieuze, stimulerende projecten die Sibelga tot een echt speerpunt van de energietransitie maken. Onze onderneming slaat die weg vastbesloten in.

SolarClick: 500 kandidaten, 150 worden verkozen

Tegen eind 2020 komen er fotovoltaïsche panelen op 150 gewestelijke en gemeentelijke gebouwen in het kader van het programma SolarClick . Sibelga stuurt dit programma aan sinds 2016. Er is een budget van 20 miljoen euro voor uitgetrokken. Het selectieproces is aan de gang en voor 2018 zijn er al 45 administratieve gebouwen, sportinfrastructuren, scholen enz. gekozen.

Dit zijn de selectiecriteria waar de kandidaten aan moeten voldoen:

  • beantwoorden aan de criteria om in aanmerking te komen (capaciteit inzake ‘eigen verbruik’, oriëntatie, staat van het dak enz.)
  • het project moet positief bevonden worden na studies over de technische haalbaarheid en de rentabiliteit ervan
  • goedgekeurd worden door een Begeleidingscomité dat bestaat uit Sibelga, Leefmilieu Brussel en het kabinet van de minister van Energie.
Sibelga Rapport Annuel 2017

NRClick volgt energieverbruik op

35 % minder energieverbruik, dat is een besparing van 17,6 ton CO2 per jaar. Een aanzienlijke vermindering voor de werkplaats van de dienst Wegenis van de gemeente Etterbeek, de eerste werf in het kader van het programma NRClick. De beheerders van het gemeentegebouw werden door Sibelga begeleid voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Onze experts analyseerden de behoeften van de werkplaats en de mogelijke verbeteringen, en stelden dan weloverwogen alternatieven op maat voor. Een nieuwe condensatieketel, een nieuwe reguleringsinstallatie, thermostatische kranen, thermische zonnepanelen … de globale performantie van het gebouw werd volledig herzien.

De openbare besturen bestelden in 2017 tientallen studies bij Sibelga. Voor 2018 werd de planning voor de werken afgerond: er staan al 15 andere werven ter verbetering van de energie-efficiëntie op het programma.

Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017

NRClick: tevreden klanten

Elk jaar wordt een tevredenheidsenquête gehouden over twee services die het NRClick-team aanbiedt. Daarbij worden de huidige begunstigden, de gemeentelijke en paragemeentelijke actoren, bevraagd.

  • Voor de energieboekhouding van openbare gebouwen bedroeg het globale tevredenheidscijfer 82 %. De respondenten bevestigen het nut en het belang van de applicatie om het verbruik op te volgen. Ze onderstrepen ook het professionalisme van het team. Voor de aankoopcentrale voor energie;
  • Voor de aankoopcentrale voor energie, bedraagt het globale tevredenheidscijfer 76 %. De nieuwe toepassing om de EAN-overdrachten te beheren kent een groot succes, en ook over de kwaliteit van de interacties met het team zijn de respondenten positief. De facturering van de energie moet daarentegen nog verbeterd worden.
Sibelga Rapport Annuel 2017

Ons wkk-park breidt uit met twee nieuwe installaties

Wij stellen de beheerders van Brusselse gebouwen, openbaar of privé, warmte-krachtkoppeling ‘in partnership’ voor. Wij investeren in de wkk-eenheid en zorgen voor de installatie en de exploitatie ervan. Daar zijn de beide partijen mee gebaat:

  • Het levert de beheerder van het gebouw een forse besparing op de warmtekosten op.
  • Sibelga injecteert de geproduceerde elektriciteit in haar net en ontvangt de groenestroomcertificaten.

Het wkk-park telt op dit moment 12 installaties. De laatste twee zijn in 2017 aan het park toegevoegd: La Magnanerie in Vorst en het complex Boetendael in Ukkel. Met alle installaties samen konden we de uitstoot van 5 788 ton CO2 vermijden!

Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017