03

De stad verlichten

Brussel verlichten. Om de stad mooier en gezelliger te maken. Maar ook omdat openbare verlichting cruciaal is voor de veiligheid en het comfort van de burgers.

Meer dan 88 000 verlichtingstoestellen heeft Sibelga in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dat park beheren en ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met lichtontwerpers en de gemeenten. Daarbij houden wij het belang voor ogen van de behoeften van de gebruikers, de energieperformantie en de esthetische kwaliteiten van de openbare verlichting.

Meer storingen, maar termijnen voor de herstelling gerespecteerd

Voor de veiligheid en de gezelligheid in de stad is een kwalitatieve openbare verlichting onmisbaar. Onze reactiviteit als er zich storingen voordoen, is dus van essentieel belang. In 2017 kregen onze diensten en onze aannemers af te rekenen met een groot aantal storingen (bijna 9 990). Toch zijn zij erin geslaagd hun performantie nog te verbeteren. In meer dan 97 % van de gevallen voerden ze de herstellingen uit binnen de termijnen die met de gemeenten zijn overeengekomen (vijf werkdagen voor een geïsoleerd defect en twee voor een uitgebreidere storing).

Sibelga Rapport Annuel 2017

Lichtintensiteit afgesteld

Minder energieverbruik. Minder lichthinder. Dat zijn de voordelen van dimming in de openbare verlichting. Dit jaar werden de eerste verlichtingstoestellen met voorgeprogrammeerde dimming geïnstalleerd. In het midden van de nacht wordt de lichtintensiteit automatisch verlaagd gedurende 6 uur.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Kunst en licht gaan hand in hand

Kunst als antwoord op een gevoel van onveiligheid in openbare ruimtes. Die uitdaging gingen het bureau Radiance 35, in partnerschip met Sibelga en LED Lyon, in 2016 aan. Daaruit ontstond het project ‘Chemins de couleur’ voor de belichting van de ondergrondse doorgang onder de sporen tussen het station van Jette en het Kardinaal Mercierplein.  Voor dat project mocht onze dienst Openbare verlichting dit jaar twee prijzen in ontvangst nemen.

  • De ene van de Gouden regels voor stedenbouw in Brussel,
  • en de andere van de Association internationale des Concepteurs lumière et Éclairagistes.
Sibelga Rapport Annuel 2017

Nieuwe verlichting voor de UCL, en binnenkort voor 2 openbare pleinen

Sibelga vernieuwde de verlichting van de Emmanuel Mounierlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe en werkte daarvoor nauw samen met de UCL. Er werd voor gekozen afwisselend hoge en lage verlichtingstoestellen te installeren. De hoge komen op plaatsen die leiden naar de parkings van de site, de lage aan doorgangen gebruikt door de universiteitsstudenten.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe belichting van het Kardinaal Mercierplein in Jette en het Jourdanplein in Etterbeek. De uitvoering van de testen, het afronden van de studies en de bestelling van het materiaal gebeurde allemaal al in 2017. Voor 2018 staat een voorafgaandelijke fase op de agenda die noodzakelijk is voor die beide werven van de openbare verlichting.

Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017

Meer verlichtingstoestellen, meer energieperformantie

88.357. Zoveel verlichtingstoestellen beheert Sibelga momenteel. Een cijfer dat licht maar gestaag toeneemt. Onze strategie bestaat er namelijk in meer lichtpunten te plaatsen, maar met een betere energieperformantie. Tezelfdertijd gaan we verder met de versnelde vervanging van energieverslindende lampen. Resultaat: het verbruik van de openbare verlichting is verder gedaald, namelijk met 2,5% ten opzichte van 2016.

Aantal lichtpunten

Totaal verbruik (Mwh)

Ledtechnologie vindt steeds meer haar weg naar de openbare verlichting. De technologie brengt evenwel verschillende problemen mee.

Leds vinden hun weg naar openbare verlichting

Vergelijken we ze met de huidige verlichtingstoestellen, dan zouden er bij ledverlichtingstoestellen meerdere interventies nodig zijn als er zich een storing voordoet. Andere nadelen zijn: een kortere levensduur, een hogere gemiddelde kost en de onmogelijkheid om met het blote oog te detecteren welke diodes defect zijn.

Toch bereidt Sibelga zich voor op de komst van leds. Dat doet ze door verschillende testen uit te voeren, leds op te nemen in haar overheidsopdrachten, een nieuwe IT-toepassing te ontwikkelen en haar werkmethodes te herzien.

Halsoverkop starten met de systematische vervanging van de installaties is nergens voor nodig. Het huidige park bestaat al voor 95,4 % uit lampen die, op het vlak van energie-efficiëntie, equivalent zijn aan de huidige leds.