01

De netten en de uitrusting moderniseren

Streven naar efficiëntie gaat niet zonder voortdurend onze gas- en elektriciteitsnetten te moderniseren. Om de energiebevoorrading overal in de hoofdstad veilig te stellen, investeerde Sibelga in 2017 meer dan 91 miljoen euro in de modernisering van haar installaties en infrastructuur.

2017 was een jaar met heel wat werven. Ambitie, techniek en nauwe samenwerking waren telkens onmisbaar. Verschillende projecten werden afgerond. De Zuidverbinding, de grootste werf voor de uitbreiding van het gasnet van de voorbije 10 jaar, is daar één van. Een andere werf die werd afgerond, is de modernisering van de stijgleidingen elektriciteit. Die initiatieven maken telkens deel uit van een coherent investeringsprogramma dat Sibelga volgt.

Sibelga Rapport Annuel 2017 Zuidverbinding: opdracht volbracht

Zuidverbinding: opdracht volbracht

Kenmerkend voor de werf Zuidverbinding is de techniek van de gerichte boring die tot drie maal toe werd gebruikt. De gerichte boring is een complexe methode die maar zelden toegepast wordt in een stedelijke omgeving. Die technische uitdaging heeft de werken, waar we in juli 2016 mee van start gingen, evenwel niet vertraagd. Sibelga hield zich aan haar planning en kon haar deel van het werk afronden in december 2017.

Leveringsposten vervangen

Wij vernieuwen elk jaar verschillende leverings- en verdeelposten hoogspanning. Het gaat om geplande moderniseringen om installaties in bedrijf te kunnen stellen die beter beveiligd, compacter en innovatiever zijn en goedkoper zijn qua onderhoud. Met name in de Kruidtuin en onder de rotonde Montgomery waren er grote renovatiewerken aan installaties van meer dan 40 jaar oud.

Om het laatstgenoemde project tot een goed einde te brengen, werd de werf in vier belangrijke fases uitgevoerd gedurende verschillende maanden:

 • Administratieve voorbereiding: werken burgerlijke bouwkunde, plannen en schema’s van de cellen
 • Vrij maken van de installaties door de klanten tijdelijk te bevoorraden via andere verdeelposten
 • Demonteren van de oude installaties
 • Werken burgerlijke bouwkunde en montage van de nieuwe cellen waarvoor het wegverkeer onderbroken moest worden van 00.01 uur tot 5.59 uur ’s ochtends
Sibelga Rapport Annuel 2017

Nieuwe (en imposante) gasafsluiters

Onze dienst Exploitatie gas en onze lassers kregen een uitdaging voorgeschoteld waarbij samenwerking en teamspirit van groot belang waren. Er moesten gasafsluiters met diameter 500 mm vervangen worden tijdens twee grote zomerwerven:

 • Hertogsstraat: 2 km leiding werd vervangen langsheen de Hertogsstraat, een zeer drukke verkeersas tussen het Park van Brussel en de ambassade van de Verenigde Staten. Bij 16 klanten moest de gastoevoer afgesloten worden voor een dag of langer. Een bijzonder aandachtspunt bij deze werf was de mobiliteit, die zo weinig mogelijk gehinderd mocht worden.
 • Montgomery: we installeerden drie nieuwe vastgebouten afsluiters op verschillende niveaus, wat de verbindingswerken erg complex maakte voor de lassers. Voor deze werf was meer dan 3 ton materiaal nodig.
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017

60 stijgleidingen gemoderniseerd

In verschillende gebouwen met sociale woningen in Anderlecht moesten 60 stijgleidingen elektriciteit worden weggenomen omdat ze verouderd waren. Die stijgleidingen waren meer dan 30 jaar oud en beantwoorden niet meer aan de recentste veiligheidsnormen. Een belangrijke opdracht om de veiligheid en de bedrijfszekerheid te garanderen van de stroomtoevoer tussen het openbare net en elke woning.  Technisch gezien was elke interventie opnieuw een uitdaging. We konden het werk in 2017 afronden.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Onze investeringen in de netten

In 2017 bedroegen de investeringen van Sibelga in haar infrastructuur iets meer dan 91 miljoen euro. Het gaat daarbij zowel om investeringen op eigen initiatief, als investeringen naar aanleiding van verzoeken van klanten (die maken echter minder dan 15% van het totaal uit). Dat bedrag is hoofdzakelijk aan de gas- en elektriciteitsnetten besteed.

Investeringen

 • Elektriciteit
 • Gas
 • Algemene installaties

Elektriciteit – details

 • Posten & cabines
 • Kabels
 • Meting
 • Glasvezel
 • Aftakkingen

Gas - details

 • Posten & cabines
 • Leidingen
 • Aftakkingen
 • Meting