Sibelga Rapport Annuel 2017 Op weg naar de energietransitie

Op weg naar de energietransitie

Een dagelijks engagement

Voor de energiesector is een belangrijke rol weggelegd in de omkadering van de transitie naar een koolstofarme samenleving. Een engagement dat Sibelga aldus actief aangaat door in te zetten op haar expertise en te investeren in nieuwe installaties en technologieën. De gewestelijke regering gaf ons de opdracht om twee grootschalige programma’s die gericht zijn op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor de openbare gebouwen, concreet vorm te geven.. Uitdagingen voor vandaag dus, maar ook voor morgen.

01Nieuwe technologieën integreren

Aan de eventuele invoering van nieuwe technologieën, gaat heel wat vooraf: conceptualisering, studie, testfases. Elke voorwaartse stap wordt precies bestudeerd met het oog op energieperformantie en efficiëntie.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2017 Nieuwe technologieën integreren

02Actief inzetten op verandering

Sibelga werkt actief mee aan de klimaatstrategie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tegen eind 2020 zal de capaciteit van de huidige productie van hernieuwbare energie met meer dan 20% toenemen dankzij het programma SolarClick, dat wij aansturen.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2017 Nieuwe technologieën integreren