02

De stadsontwikkeling omkaderen

Aan werken voor de heraanleg van openbare ruimtes en vastgoedprojecten geen gebrek in Brussel. En voor die werven is vaak een interventie van Sibelga nodig.

Nieuwe voorzieningen op de gas- en elektriciteitsnetten aansluiten of van de heraanleg van openbare ruimtes gebruikmaken om infrastructuur te renoveren, allemaal acties die een precieze coördinatie vergen. Het gaat daarbij zowel om interne coördinatie, als om coördinatie met de andere actoren die bij elke werf tussenkomen.

Als de openbare weg ergens wordt opengebroken, dan voeren de concessiehouders er één na één hun werken uit. Om het leven in Brussel zo weinig mogelijk te hinderen, is een precieze coördinatie tussen de verschillende actoren en de overheden essentieel vóór en tijdens elke openbare werf.

Coördinatie, een prioriteit

Onzichtbaar achter de schermen aangewend voor de organisatie van een werf: Osiris. Dat is een informaticaplatform waarmee elke concessiehouder zijn medeconcessiehouders laat weten dat hij in een bepaalde zone een interventie zal uitvoeren. Wordt de betrokkenheid van Sibelga gevraagd of is die betrokkenheid pertinent? Dan wordt de coördinatie opgestart voor een correcte regeling van de werf zodat die efficiënt en coherent kan verlopen. Wat gebeurt er als wij geen gevolg geven aan een oproep via Osiris? Binnen de drie jaar mag de openbare weg niet opnieuw geopend worden volgens de gewestelijke regelgeving.

Stadscentrum heraangelegd

Wij coördineren de belangrijke werf voor de heraanleg van de centrumlanen waar heel wat concessiehouders bij betrokken zijn. Voor Sibelga zag de planning er in 2017 als volgt uit: de vervanging van meer dan 5 km verouderde elektriciteitskabels tussen de Verversstraat en de Beurs, de aanleg van glasvezel en de installatie van ondergrondse elektriciteitskasten voor festiviteiten.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Een huzarenstukje

Een wijk van nauwelijks een zakdoek groot. Een zone gevrijwaard als werelderfgoed door de UNESCO. Een toeristisch trekpleister. In het hart van de wijk Îlot sacré komt een vastgoedproject met een vijftigtal woningen en 2 handelszaken die op het net aangesloten moeten worden. Een hele uitdaging voor onze teams. In bijzondere omstandigheden moesten zij hun werk doen. De straatjes van de wijk zijn niet meer dan 3,5 m breed. We moesten dus het aantal werknemers beperken en aangepaste machines gebruiken. En dan mogen we ook niet vergeten dat het verplicht is een doorgang te voorzien voor eventuele urgentievoertuigen. De werken startten in maart. Uiteindelijk werd er 5 km elektriciteitskabels laagspanning, 200 m elektriciteitskabels hoogspanning en 1,5 km glasvezel aangelegd en vernieuwden we er 150 aftakkingen en verschillende installaties voor de openbare verlichting.

Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017

Meewerken aan de nieuwe tramlijn 9

Tram 9, de nieuwe lijn tussen Simonis en de Heizel, is een complexe werf op gewestelijk niveau. Sibelga startte in augustus 2016 met haar werken, die bestaan in het aanleggen van nieuwe hoogspanningskabels en het vervangen van verouderde laagspanningskabels en 250 individuele aftakkingen. De coördinatie met de andere betrokken concessiehouders is cruciaal bij elke stap en vereist dat we de planning voortdurend bijsturen. Het werkterrein is ook uitgebreid met werven die met dit project samenhangen, zoals de renovatie van het Koningin Astridplein.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Sibelga helpt de 'verhuizende' marktkramers

Marktkramers kiezen er doorgaans voor om hun kraam op een openbare plaats op te stellen. Wordt zo’n plaats heraangelegd, zoals gebeurde voor het Albertplein (Vorst), het Sint-Gillisvoorplein of het Dumonplein (Sint-Pieters-Woluwe), dan verhuist de hele markt tijdelijk. In zo’n geval verplaatst Sibelga de elektriciteitskasten zodat elk kraam bevoorraad kan worden.

Sibelga Rapport Annuel 2017
Sibelga Rapport Annuel 2017